Ovva Cadde, Ankara Keçiören Ovacık’ta 5.400,00 m2 arazi üzerinde, ana bulvar cephesinde ticari bazanın yer aldığı, arka cephede ise konutun yer aldığı karma kullanımlı bir projedir. Proje tasarlanırken konut ve ticari dolaşım şemasının birbirine karışmadan, bağımsız olarak çözülmesine dikkat edilmiştir. Ovacık bölgesindeki aileler ve çevrenin ihtiyaçları göz önüne alınarak 4+1 ağırlıklı bir şema çalışılmış ve katta üç adet iki farklı tipte 4+1 planı çözülmüştür. 15 katlı ve toplamda 50 adet 4+1 olacak şekilde tasarım yapılmıştır. Ticari kısımda ise 4 adet asma katlı, bulvara bakan dükkan planlanmış, bina giriş katında 178 m2‘lik üç cephesi açık bir sosyal tesis çözülmüştür.

Cephede fonksiyonellik ve estetik ön planda tutularak balkon hareketleri ve seçilen malzeme çeşitliliği ile bir ritim yakalanmış, kullanılan dikmelerle birlikte bu ritim pekiştirilmiştir.

Balkon korkuluklarında mesh ve cam karma kullanımı ve mesh güneş kırıcılar ile üç boyutta hareketlilik yakalanarak yenilikçi, işlevsel ve modern bir anlayış vurgulanmıştır. Ticari alanın otoparkı ana bulvar üzerinde iken konut alanının otoparkı açık ve kapalı olmak üzere arka yoldan giriş almaktadır. Mimari proje ile bir bütün halinde ele alınarak oluşturulan yapıların iç mimari tasarımında, modern çizginin temsilcisi detaylar tasarımın çıkış noktalarını oluşturmuştur. Yalın çizgi, pastel renk tonları ile bütünleştirilmiş, doğal malzeme seçimleri ön planda tutulmuştur.

Salon ve mutfak arasında yer alan kış bahçesi, yaz ve kış kullanıma açık olacak şekilde projeye işlevsellik sağlamıştır. Yaşam alanları ile özel alanlar net bir çizgi ile ayrılmıştır. Mutfakta ada sistemi yer almaktadır. Vestiyer ve çamaşır için ayrı odalar tasarlanarak günlük kullanım ön planda tutulmuştur. İç mekan tasarımlarında modern ve yalın çizgiler, pastel tonlar ile kombinlenmiş ve pek çok farklı noktada kullanıcının tüm ihtiyaçları çözülerek mekanlara yansıtılmıştır. Projeyi tasarlarken kullanıcı odaklı ve bu projede yaşayacak ailelerimizin konforunu en üst seviyede dikkate alan bir tasarım üzerinde çalıştık. Ben, mimar ve iç mimarlardan oluşan ekibim, projenin her detayı ile birebir ilgilendik. Yaşam başladığı zaman, çevre projeler ile karşılaştırıldığında bu fark çok belirgin bir şekilde hissedilecektir. Burada yaşayacak ailelerimizin mutlu bir hayatı paylaşmalarını dileyerek yaptığımız tasarımların hayat bulduğunu görmeyi heyecanla bekliyoruz.  Sizin de bu heyecanı paylaşmanızı diliyorum.

EVREN YİĞİT
YÜKSEK MİMAR

Evren Yiğit lisans derecesini ODTÜ Mimarlık Fakültesinden 2001 yılında, yüksek lisans derecesini ODTÜ Mimarlık Fakültesinden 2005 yılında almıştır. TSMD, TMMMB, DEİK ve MUSİAD üyesidir. TSMD Türk Serbest Mimarlar Derneğinde MMYK üyesi; TMMMB Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliğinin Teknik Müşavir dergisinin yazı işleri müdürü, editörü ve yayın kurulu başkanıdır. DEİK’te Uluslararası Teknik Müşavirlik Konseyi üyesi; MUSİAD’da İnşaat Sektör Kurulu üyesidir.

TOP